این درخت در آستارا، شوروی، لنگران و جنگلهای شمال از سواحل آستارا تا گلیداغی انتشار دارد. و از جلگه های ساحلی تا ارتفاعات میان بند امتداد دارد. و در کلاردشت مازندارن تا 1400 متر ارتفاع از سطح دریا دیده می شود. انجیلی درختی است زیبا با قامتی بلند و به 25 ارتفاع می رسد. و دارای تنه ای با فرورفتگی ها و برجستگی های زیادی می باشد.

هنگام خزان برگهای انجیلی به رنگ ارغوانی، زرد و ترکیبی از رنگهای مختلف در می آید. که در اواخر تابستان تا اواسط پاییز زینت دهندۀ جلگه های شمال کشور بوده بخصوص در دو طرف آزاد راه که از کنار پارک جنگلی درستکار می گذرد (واقع در گیسوم تالش) هر مسافر دلخسته ای را وادار می کند علاوه بر اینکه در زیر سایه آنها دمی بیاسایند، چند قطعه ای عکس یادگاری را نیز داشته باشند. تکثیر آن به طریق بذر بوده که بذرها در اواسط تابستان می رسند می توان پس از جمع آوری بلافاصله آن را در نهالستان کشت نمود یا پس از نگهداری در اواخر زمستان کشت نمود

منتشر شده در 07 دی 1392