آبیس ها از جمله سوزنی برگانی هستند که دارای برگهای خطی می باشند. گسترشگاه طبیعی آبیس ها بیشتر در آمریکا، کانادا و شمال مکزیک و بعضی از گونه های آن در ترکیه و سوریه نیز وجود دارد.
گونه هایی که در ایالت های مختلف آمریکا نظیر کالیفرنیا و واشنگتن ارگان بطور طبیعی دیده می شود به نام Abies bornmuelleriana و Abies nordmaniana و وجود دارند.
در سوریه گونه Abies cilicica بطور طبیعی رشد می نماید.

در سالهای اخیر بعضی از گونه های فوق به ایران آورده شده و رشد خوبی نیز داشته اند و حتی به بذر دهی نیز رسیده اند.
آبیس که در فارسی به آن نراد نیز گفته می شود در صنایع چوب و کاغذ سازی قابل استفاده می باشد. بسیاری از باغداران آن را بعنوان یک گونه زینتی نیز به صورت تک درخت در باغات خود می کارند.

 

مخروطهای آبیس در ابتدای رشد بسیار زیبا هستند. تکثیر آبیس بیشتراز طریق بذر بوده و حتی با قلمه نیز می توان آن را ازدیاد نمود. کشت بذر معمولاً در پاییز و حتی در اسفند ماه نیز می توان اقدام نمود. قلمه ها در اواخر زمستان و حتی در اوایل بهار در جای سایه قابل تکثیر می باشند.


اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی
چند عکس زیبا از نراد :
تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3

 

منتشر شده در 23 بهمن 1386