این درخت بومی کشورهای اروپای شرقی میباشد و بواسطه شکل و رنگ زیبای خود از درختان زینتی بشمار میرود.
از این درخت دو زیرگونه به رنگ های آبی نقره ای و کبود وجود دارد .


ابتدا در سال 1315 در باغ نباتات دانشکده کشاورزی کرج کاشته شد.
در ایران هنوز به بذردهی نرسیده ولی از طریق قلمه زنی و پیوند زدن بر روی نوئل معمولی ، باغ داران آن را تکثیر می نمایند.

اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی


چند عکس زیبا از درخت نوئل نقره ای :


تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3

 

منتشر شده در 03 اسفند 1392