نام علمی جنس توری را لینه به افتخار دوست خود Magnus Lagerstroem گذارده است.
نام فارسی آن توری است ولی در بین بعضی از باغداران به غلط مرجان گفته می شود. اصل و مبدأ این گونه را هر چند که در هند انتشار دارد، معهذا از اسیای حاره و چین می دانند.
برگهای سبز متمایل به قهوه ای و گلهای صورتی تند و ارغوانی آن در تابستان و پاییز باغها را تزیین می بخشد. تکثیر آن از طریق قلمه بوده و مناسبترین فصل قلمه زنی اسفند ماه می باشد.


چند عکس زیبا از یاس توری :
تصویر 1تصویر 2تصویر 3
اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی

منتشر شده در 18 اسفند 1386