بومی نواحی همالیا است و ابتدا شادروان کاشف السلطنه آن را به ایران وارد نمود .
رشد آن در سواحل دریای خزر بسیار رضایت بخش است و این درخت دارای تنه ای
صاف و برگ های بلند و نرم و لطیف می باشد مجموعه برگها به تاج درخت یک حالت
مجنونی می دهد .
نحوه تکثیر :


این درخت به روش بذری یا جنسی تکثیر می شود ، بذرها را به صورت تکی در یک گلدان کوچک می کارند . خاک بستر بایستی سبک باشد ،‌ پس از آماده سازی گلدان ها و پر نمودن آنها با خاک سبک
یک عدد از بذر ها را در گلدان قرار داده و به اندازه قطر بذر روی آن را با خاک پوشانده پس از کاشت بذر
گلدانها را باید در جایی قرار دهیم که ریشه نهال تازه پس از عبور از خاک گلدان در زمین نفوذ نکند چون هنگام
باز کاشت باعث صدمه دیدن نهال می گردد .
برای جلوگیری از این صدمه دیدن معمولا در کف بستر از نایلن استفاده می گردد یا کف بستر را بتونی ایجاد می کنند سپس گلدانهای حاوی بذر را روی آن قرار می دهند .

منتشر شده در 30 بهمن 1389