کاج سیاه

کاج سیاه (Pinus nigra)

این گونه اروپایی است تغییرات ژنتیکی فراوانی دارد. در اسپانیا، مراکش، ترکیه و قبرس، اتریش، یوگسلاوی، رومانی، بلغارستان، یونان، فرانسه وجود دارد . آن را به سایر نقاط عالم برده…
فهرست