سرو خزنده

سرو خزنده Juniperus sabina

سرو کوهی در ایران دارای شش گونه است بعضی از گونه ها دارای برگهای سوزنی یا نیزه ای هستند مثل Juniperus oxycedrus و بعضی دارای برگهای فلسی شکل هستند نظیر…
فهرست