مهندس ارسلان همتی مدیر تولیدی گل و گیاه سرو طلایی

کارشناس منابع طبیعی با گرایش جنگل و مرتع دارای 30 سال سابقه کاردر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان بوده و
هم اکنون مسئول ایستگاه تحقیقات جنگل پیلمبرا واقع در شهر
پره سر هستم و مجری 5 پروژه تحقیقاتی که 2 پروژه آن به اتمام رسیده و در نشریات موسسه تحقیقات و جنگل مرتع به چاپ رسیده .

نام پروژه های تحقیقاتی : 

– بررسی تراکم کاشت بذور گونه های جنگلی شمال کشور
– طرح سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای اسالم طرح

  –مناسبترین فاصله کاشت درخت بلوط (بلندمازو) در جنگلهای شفارود
– تعیین میزان رشد ارتفاع و قطر کاج تدا در کاشت مخلوط با اقاقیا
بررسی نیازهای اکولوژیکی توسکا ییلاقی در جنگلهای تالش

مشاهده کامل مقالات فوق در سایت تحقیقات و جنگل ها و مراتع

در بیش از 10 پروژه تحقیقاتی جنگل به عنوان همکار بوده و مقلات آن نیز در مجلات زیر چاپ شده :

مجله جنگل و صنوبر موسسه تحقیقات
مجله علمی پژوهش سازندگی
مجله سنبله
مجله جنگل و مرتع ( سازمان جنگلها )
مجله پژوهش نامه خزر

لیست برخی از مقالات چاپ شده : 

– بررسی تراکم کاشت بذرهای گونه های جنگلی شمال کشور در خزانه در نهالستان پیلمبرا 
– طرح مناسب ترین فاصله کاشت درخت بلوط (بلندمازو) در جنگلهای شفارود 

نتایج تاثیرات عملیات پرورشی در جنگلهای دست کاشت کاج تدا و توسکا ی ییلاقی در ناحیه جلگه ای شمال 

 

علاوه برکارهای تحقیقاتی در زمینه تولید نهال های مختلف به خصوص در زمینه های زیر فعالیت دارم 

1- انواع سوزنی برگان نظیر :

آبیس – سرو خمره ای – کاج سیاه – سرو طلایی – سرو شیراز – سرو نقره ای – سرو خزنده – کاج مطبق – سیکاس و …

2- انواع پهن برگان نظیر :

صنوبر – افرا – بلوط – زبان گنجشگ – توسکا – به ژاپنی – زرشک – انواع شمشاد – شیر خشت – بداغ و …

در ضمن در زمینه تهیه و توزیع انواع نهالهای زینتی و اجرای فضای سبز فعالیت دارم.

معرفی محصولات

فهرست