کاج تدا

اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده های دست کاشت کاج تدا در گیلان

یوسف گرجی بحری1 ، ارسلان همتی2 و رضا مهدوی1 1- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی استان مازندران. 2- کارشناس تحقیقات جنگل، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع…
فهرست