مقالات

مقالات علمی سوزنی برگان مهندس همتی که در مجلات علمی به چاپ رسیده

بلندمازو

مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

سوران نقشی1 ، تیمور رستمی شاهراجی2 ، بیت اله امان زاده3 ، محمود دستمالچی4 ، ذوقعلی سیاهی پور5 و ارسلان همتی5 1ـ دانش آموخته رشته جنگلداری دانشگاه گیلان . 2ـ…
کاج تدا

اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده های دست کاشت کاج تدا در گیلان

یوسف گرجی بحری1 ، ارسلان همتی2 و رضا مهدوی1 1- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی استان مازندران. 2- کارشناس تحقیقات جنگل، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع…
فهرست